آموزش های HKSTUDIO1

برگزاری لایو سینمایی در پیج اینستاگرام
برگزاری لایو سینمایی در پیج اینستاگرام

برگزاری لایو سینمایی در پیج اینستاگرام

در

حتما مشاهده کردید که بعضی از پیج های اینستاگرام لایو هایی برگزار میکنند هکه قطعا با موبایل فیلم برداری نشده یا با دوربین فیلم برداری شده یا از قبل ضبط شده باشد میتونید برای مشاهده نحوه انجام این کار این آموزش را دنبال کنید

آموزش قرار دادن چند لینک در بیو اینستاگرام
آموزش قرار دادن چند لینک در بیو اینستاگرام

آموزش قرار دادن چند لینک در بیو اینستاگرام

در

ممکن است بخواهید بیش از یک لینک در بیو صفحه خود در شبکه های اجتماعی داشته باشید . متاسفانه اینستاگرام و سایر شبکه های اجتماعی به شما اجازه افزودن بیش از یک لینک را در بیو نمیدهد .