آموزش های HKSTUDIO1

آموزش قرار دادن چند لینک در بیو اینستاگرام
آموزش قرار دادن چند لینک در بیو اینستاگرام

آموزش قرار دادن چند لینک در بیو اینستاگرام

در

ممکن است بخواهید بیش از یک لینک در بیو صفحه خود در شبکه های اجتماعی داشته باشید . متاسفانه اینستاگرام و سایر شبکه های اجتماعی به شما اجازه افزودن بیش از یک لینک را در بیو نمیدهد .

برگزاری لایو سینمایی در پیج اینستاگرام
برگزاری لایو سینمایی در پیج اینستاگرام

برگزاری لایو سینمایی در پیج اینستاگرام

در

حتما مشاهده کردید که بعضی از پیج های اینستاگرام لایو هایی برگزار میکنند هکه قطعا با موبایل فیلم برداری نشده یا با دوربین فیلم برداری شده یا از قبل ضبط شده باشد میتونید برای مشاهده نحوه انجام این کار این آموزش را دنبال کنید